JOSHUA-GREGORY FÜTTERER

 Rechtsanwalt


  • 2012 – 2019 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth
  • 2019: 1. Staatsexamen
  • 2019 – 2021: Rechtsrefendariat am Landgericht Karlsruhe

    2021: 2. Staatsexamen

Seit 2022 als Rechtsanwalt zugelassen

  •